Monday, November 29, 2010

# 15: Purrkur Pillnikk

Purrkur Pillnikk
Morgunbladid (1988)
 Purrkur Pillnikk (1983)
August  1982 (Timinn)
 Purrkur Pillnikk stops in August 1982 (Timinn)


 After the dead of Pilnik: Purrkur Pillnikk (1982)
 Review of concert (September, 1982)
 Purrkur Pillnikk (1982)  
 May 1982 (Thjodviljinn)
 February 1982 (Timinn)
 September 1982 (Morgunbladid)

Advertisements of Gramm Label (1982)
 Purrkur Pillnikk (1982)
 In costume (Morgunbladid, April 1982)
5 Bands in Concert @ Hotel Borg in April 1982 (Morgunbladid)
 May 1982 (Morgunbladid)

 Purrkur Pillnikk (1981)
 Purrkur Pillnikk (1981)
 1981
 April 1981 (Dagbladid)
 1981 Einar Örn Benediktsson (EÖB) singer of  Purrkur Pillnikk 
& manager of Utangardsmenn (1981)
Purrkur Pillnikk & Sveinbjörn together in concert (1981)
 Review of Tilf (1981)
 May 1981 (Morgunbladid) 
 1981 (Visir)
 2008 (Lesbok Morgunbladid)

No comments:

Post a Comment